Corvus.dk

Afklaring, Adfærd & Recidivitet

Varighed: 13(+) Uger

LAB §91/§167/§168 ; LAB § 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9

SL §52.2.6, 52.3.6, 52.2.9, 52.3.9, 76.2


Samarbejde & Dokumentation:

Corvus arbejde altid med fokus på at skabe et stabil samarbejde mellem alle parter der er relavant for den enkelte indsats.


Corvus vil løbende jf. aftale fremsende indsats- tilpassede statusrapporter, og asluttende Rapport. Samt afklarende beskrivelser m.v.


Der vil altid indgår dialog med rådgiver om ønsket-/nødvendig frekvens.

Kandidater:

Corvus arbejde med kandidater der evt. kæmper med:


- Udadreagerende-/Voldsom adfærd.

- Kriminel baggrund.

- Tilknytning til Rocker-/bande grupperinger. 

- Helbredsmæssige udfordringer.

- Sociale udfordringer.

- Diagnoser.

- Beskæftigelsesmæssige begrænsninger.


Mhp. at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet på ordinære eller tilpassede vilkår.

Indhold:

En indsats ved Corvus kan indeholde:


 • Støttende og motiverende samtaler.
 • Relationsskabende samtaler.
 • Personlig udvikling
 • Støtte til Struktur i hverdagen.
 • Deltagelse ved møder-/ fasholde kontakt:
  • Læge -/ Speciallæge.
  • Psykiatri.

  • Misbrugscenter
  • Kriminalforsorgen.

  • Uddannelse.

  • Virksomheder

  • M.v.

 • At søge boligstøtte og anden økonomisk støtte.
 • Oprettelse af CV & ansøgninger.
 • Finde praktikpladser el. job
 • Støtte til at finde eller fastholde netværk
 • Støtte til at skabe afstand til kriminelitet
 • Støtte til misbrugsbehandling.
 • Vredeshåndtering
 • Håndtering af konfliktfyldte situationer
 • M.m.

Sunde relationer styrker muligheden og platformen for at skabe positiv personlig udvikling og progression.

Alle ønsker en mening i/med deres liv, og med den rette støtte og hjælp kan man også opnå det.

 

Udfordringer har ingen fast arbejdstid - derfor kan Corvus med den rette inddsats også være tilgængelig 24/7

– og bliver altid ved indtil der er fundet afklaring.

Der arbejdes opsøgende og vedholdent med forståelse for borgeres nuværende behov og belastning.

 

Corvus arbejder gerne og ofte med de mennesker der gennem deres liv har oplevet svigt, manglende tryghed i kombination med vold, misbrug og psykiske lidelser - samt dem med voldsomme oplevelser i bagagen.

Hvad siges der om Corvus?

Vedholdende!


“Hvis ikke jeg havde haft støtten fra Corvus, havde jeg ikke klaret mig igennem mit misbrug - jeg havde ikke været her idag!”


"J"

- Kandidat

Forståelse!


“Corvus hjalp mig til at finde ro i mit eget Kaos af diagnoser - er 100% et bedre sted i mit liv nu”
"R"

- Kandidat